خبر فردا

در لحظه باخبر شوید

ببینید | رئیسی: امکان ندارد بدون فکر برای سفره مردم ارز ترجیحی حذف شود

ببینید | رئیسی: امکان ندارد بدون فکر برای سفره مردم ارز ترجیحی حذف شود

رئیس جمهور در صحن علنی مجلس گفت: باور داریم که اگر ارز ترجیحی قطع شود حتماً باید به منظور جبران آن برای زندگی مردم به ویژه نیازمندان فکر جدی کرد. امکان ندارد بدون فکر برای سفره مردم و نیازمندان ارز ترجیحی حذف شود.

دریافت 7 MB

256 256

منبع : خبرآنلاین