خبر فردا

در لحظه باخبر شوید

همان احمدی نژاد، این بار با لباس نو نوار و دیده نشده + عکس

همان احمدی نژاد، این بار با لباس نو نوار  و دیده نشده  + عکس

تصاویر منتشر شده از مراسم اهدای دکترای افتخاری دانشگاه بیکنت استانبول به محمود احمدی نژاد، رییس دولت پیشین ایران ، گویای لباس ویژه و دیده نشده وی تاکنون است

همان احمدی نژاد، این بار با لباس نو نوار  و دیده نشده  + عکس

همان احمدی نژاد، این بار با لباس نو نوار  و دیده نشده  + عکس

همان احمدی نژاد، این بار با لباس نو نوار  و دیده نشده  + عکس

همان احمدی نژاد، این بار با لباس نو نوار  و دیده نشده  + عکس

بیشتر بخوانید :

2121

منبع : خبرآنلاین