خبر فردا

در لحظه باخبر شوید

کمک فوری برای زنده ماندن دختر ۱۷ساله سرطانی

دختری ست ۱۷ ساله.بیش از دو سال است به سرطان رحم مبتلا شده است.با کمک اقوام توانسته جراحی کند.در حال حاضر نیاز به شیمی درمانی دارد که برای هرجلسه با احتساب دارو بیش از یک میلیون تومان نیاز دارد.پدرش کارگر است و توانایی پرداخت هزینه های شیمی درمانی دخترش را ندارد.هموطنان عزیز این دختر جوان در راهرو های بیمارستان برای زنده ماندن به کمک شما نیاز دارد.

✔️پرداخت آنلاین خیریه نسیم وصال:
http://www.nasimevesal.ir/payment-new/

➖کددستوری خیریه:
52520#*66550*

شماره کارت بانک ملت۶۱۰۴۳۳۷۸۱۱۴۱۶۲۳۷
شماره حساب بانک ملت: ۵۸۹۸۷۷۱۴۶۵
شماره کارت بانک ملی: ۶۰۳۷۹۹۷۵۹۹۰۳۰۳۵۱
شماره حساب بانک ملی: ۰۲۱۹۹۳۴۰۱۰۰۰۰
شماره شبا: IR310120020000005898771465