خبر فردا

در لحظه باخبر شوید

نجات فوتبالیست قایدی!

وضعیت این روزهای مهدی قایدی همه فوتبال دوستان را نگران کرده چرا که نتیجه رفتارهای امروزش در آینده رسیدن پوچی است!منبع : خبرآنلاین