خبر فردا

در لحظه باخبر شوید

ارائه طرح استیضاح وزیر بهداشت در صورت اجرا نشدن رأی دیوان

ایلنا نوشت: نایب رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس به ‏جلسه کمیسیون آموزش با معاون وزیر بهداشت با موضوع تعویق آزمون دستیاری اشاره کرد. منبع : خبرآنلاین