خبر فردا

در لحظه باخبر شوید

انتقاد تند معاون رئیسی از تلاش ها برای برجسته سازی «اقدامات رضا خان قلدر و بی سواد»

فارس از انتقاد معاون پارلمانی رئیس جمهور برای تحریف تاریخ ، به نفع بنیانگذار سلطنت پهلوی انتقاد کرد. منبع : خبرآنلاین