خبر فردا

در لحظه باخبر شوید

ایران هم پیش بینی نکرده بود / کلاهی که سر صدام رفت

فارس نوشت : با اینکه عراقی‌ها ۴، ۵ برابر ما بودند، وضعیت روحی آن‌ها موجب شد که ما بتوانیم شهر را آزاد کنیم. عراقی‌ها وحشت کرده بودند و به همین دلیل تسلیم شدند و ما توانستیم ۱۶، ۱۷ هزار نفر اسیر بگیریم. منبع : خبرآنلاین