خبر فردا

در لحظه باخبر شوید

تبدیل رئیسی از «سید محرومان» به آماج انتقادهای حامیان / اصولگرایان با اولین باد ، کلاه خود را سفت چسبیده اند

سلام نو نوشت : برخی اصولگرایان چنان نقدهای عجیب و غریبی به دولت رئیسی در این حوزه می‌کنند که این سوال برای ناظران سیاست ایران پیش می‌آید که آیا همین جریان سیاسی نبود که دامن رئیسی را برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری می‌کشید و او را مصداق مدیر تولید و توسعه و منجی سیاست و اقتصاد می‌دانست یا خیر. منبع : خبرآنلاین