خبر فردا

در لحظه باخبر شوید

مهمان ویژه در کنفرانس خبری مجیدی/عکس

فرهاد مجیدی در نشست خبری پس از بازی دست به یک اقدام جالب زد.منبع : خبرآنلاین