خبر فردا

در لحظه باخبر شوید

پورمحمدی ، دبیر کل جامعه روحانیت مبارز : در دولت رئیسی با کم تجربگی ، کم تدبیری و عدم مشورت مواجه هستیم / برخی در دولت حاشیه سازند

ایرنا نوشت : پورمحمدی گفت : در کشمکش های سیاسی ما به رقبای خود رحم نکردیم و حاشیه زیاد ساختیم و انتظار نداشته باشیم وقتی نوبت ما می شود آنها برای ما حاشیه نسازند. این واقعیتی است که باید بپذیریم. منبع : خبرآنلاین