خبر فردا

در لحظه باخبر شوید

گوشت در نوبت حذف یارانه / یارانه ماهانه هر نفر ۲۰۰ هزار تومان

طبعا مردم مخالفت هایی خواهند داشت ولی توجه کنیم که طبق آمار ، الان نزدیک ۵ میلیون مهاجر خارجی داریم ،چه دلیلی دارد در این شرایط دشوار خودمان به مهاجرین ، یارانه پرداخت کنیم ؟ منبع : خبرآنلاین