خبر فردا

در لحظه باخبر شوید

تصمیم مشکوک در هیات رئیسه فدراسیون فوتبال

مهر نوشت: در ادامه اتفاقات و تحرکات فدراسیون فوتبال، هیات رئیسه این فدراسیون قصد دارد هفته آینده سه جلسه متوالی را در سه روز برگزار کند که این موضوع احتمالا بی ارتباط با اقدامات مهرداد سراجی نیست.منبع : خبرآنلاین