خبر فردا

در لحظه باخبر شوید

مهمترین ویژگی گفت‌وگوی رئیس جمهور با مردم

مهمترین ویژگی گفت‌وگوی رئیس جمهور با مردم

گفت وگوی مستقیم رئیس جمهور با مردم دارای ویژگی های مثبت متعددی بود.

مهمترین ویژگی آن صراحت و صداقت رییس جمهور در این گفت وگو بود که قابل تقدیر است. این ویژگی گفت وگوی مستقیم دیشب آقای رییس‌جمهور با مردم، صراحت و صداقتی بود که در سخنان ایشان موج می زد و شنونده به خوبی آن را دریافت می کرد.
این صداقت و صراحت در میان مسئولان ضرورتی ست که بیش از هر زمانی به آن نیازمندیم. به ویژه این که هنوز گفت و گو تمام نشده، مردم شاهد عمل به وعده واریز کمک هزینه معیشتی دولت بودند.به امید استمرار اقدامات مثبت دولت برای مردم.

منبع : خبرآنلاین