خبر فردا

در لحظه باخبر شوید

موضع گیری همسر رئیسی درباره تحریم ها در نشست تخصصی دانشگاهی

نامه نیوز از موضع گیری جمیله علم الهدی پیرامون تحریم ها در نشست تخصصی دانشگاه بهشتی خبر داد. منبع : خبرآنلاین