خبر فردا

در لحظه باخبر شوید

انبارلویی : از خانه بیرون آمدم و دیدم مردم از سخنان رئیسی رضایت دارند

مثلت آنلاین نوشت:محمدکاظم انبارلویی گفت: دولت با وجود محاصره اقتصادی توانسته است به بهترین شکل مسئله اقتصاد را مدیریت کند. منبع : خبرآنلاین