خبر فردا

در لحظه باخبر شوید

حاشیه ساخت یا به متن آمد؟ / بازتاب رسانه ای رفتار عجیب نادران

فردا نوشت : الیاس نادران از دیروز مورد توجه رسانه‌های قرار گرفت. از یک طرف خیزی که برای کرسی ریاست مجلس برداشت و از طرف دیگر آن رفتار حاشیه‌ساز عجیب که از یک نماینده مجلس بعید بود و در جلسه علنی دیروز انجام شد. منبع : خبرآنلاین