خبر فردا

در لحظه باخبر شوید

دم فرهاد مجیدی گرم!

فرهاد مجیدی پس از پیروزی شیرین مقابل شهر خودرو یکی از هواداران استقلال به نام شهاب را با خود به نشست خبری برد.منبع : خبرآنلاین