خبر فردا

در لحظه باخبر شوید

احسان حدادی هم چنان عاجز از پرتاب بالای ۶۰ متر!

احسان حدادی در مسابقات قهرمانی کشور، پرتابی کمتر از ۶۰ متر را ثبت کرد.منبع : خبرآنلاین