خبر فردا

در لحظه باخبر شوید

حذف ارز ترجیحی ، آماده شدن برای شکست احیای برجام و تشدید تحریم ها؟

برخی کارشناسان معتقدند ، اقدام پرریسک دولت رئیسی برای حذف ارز ترجیحی در بحبوحه گرانی های موجود ، نشانه آماده شدن ایران برای کاهش هزینه های کشورداری در دوره تشدید تحریم ها پس از قطعی شدن ناکامی مذاکرات احیای برجام است. منبع : خبرآنلاین