خبر فردا

در لحظه باخبر شوید

درگذشت نماینده ادوار مجلس و از فرماندهان جنگ تحمیلی

مهر نوشت : او نماینده دوره نهم و عضو کمیسیون سیاست داخلی و شوراهای مجلس بود. منبع : خبرآنلاین