خبر فردا

در لحظه باخبر شوید

فرمانده کل سپاه : بسیج در جراحی اقتصادی آغاز شده به کمک مردم بیاید

ایرنا- سردار سلامی تاکید کرد : دشمن می خواهد در خانه هایمان، پای گیرنده ماهواره، اینترنت و با شایعه، فراخوان تجمع و تحریک ما را شکست دهد ولی چون بسیج هست نمی‌تواند و مدام سرش به سنگ می‌خورد و امروز باید به گونه‌ای دیگر کشور را بسازیم. منبع : خبرآنلاین