خبر فردا

در لحظه باخبر شوید

قبل از سفر وزنه‌بردار زن به یونان اتفاقی افتاده بود؟

صحبت‌هایی درخصوص مشکلات یکتا جمالی قبل از سفر به یونان با رئیس فدراسیون به گوش می‌رسد.منبع : خبرآنلاین