خبر فردا

در لحظه باخبر شوید

راهکار جایگزین همتی برای بی نیازی از شوک حذف ارز ترجیحی به مردم

رئیس پیشین بانک مرکزی ، دولت را به تمرکز بر رفع موانع تعامل خارجی جهت تامین ارز مورد نیاز معیشت مردم فراخواند. منبع : خبرآنلاین