خبر فردا

در لحظه باخبر شوید

ردیابی شیوع بیماری کرونا از طریق آزمایش فاضلاب

گروهی از محققان اتریش دریافته‌اند که نظارت طولانی‌مدت بر فاضلاب می‌تواند برای ردیابی شیوع انواع کووید در کل کشور استفاده شود.

محققان در اتریش نمونه‌های فاضلاب جمع‌آوری شده از مراکز تصفیه در سراسر کشور را تجزیه و تحلیل کردند. هر نمونه برای استخراج نمونه‌های ویروسی تحت بررسی قرار گرفت. هدف اولیه این پروژه دو ساله ردیابی گسترش انواع جدید ویروس بود.

این گروه در مقاله خود که در مجله Nature Biology منتشر شده است، مطالعه دو ساله خود را در مورد نمونه‌های فاضلاب از سایت‌های سراسر اتریش شرح دادند.

مقامات بهداشتی در جهان، به دنبال راهی برای ردیابی ویروس عامل انتقال بیماری کووید هستند، چراکه معتقدند ظهور گونه‌های جدید عاملی برای بی اثرکردن واکسن‌های فعلی است و باید از بروز آن جلوگیری کرد.

در تلاش جدید، محققان در اتریش نمونه‌های فاضلاب جمع‌آوری شده از مراکز تصفیه در سراسر کشور را تجزیه و تحلیل کردند. هر نمونه برای استخراج نمونه‌های ویروسی تحت بررسی قرار گرفت. هدف اولیه این پروژه دو ساله ردیابی گسترش انواع جدید ویروس بود.

این تیم نمونه‌های پوشش ۵۹ درصد از جمعیت کشور را جمع‌آوری کرد. محققان یافته‌های خود را با داده‌های جمع‌آوری‌شده از ارائه‌دهندگان مراقبت‌های بهداشتی در سراسر کشور که آزمایش‌های مثبت کووید را گزارش می‌کردند، مقایسه کردند.

در حال حاضر سویه غالب در اتریش از نوع دلتا به امیکرون تغییر کرده است.

محققان پیشنهاد می‌کنند که احتمالا آزمایش فاضلاب راه خوبی برای ردیابی شیوع یک بیماری ویروسی در یک جمعیت خاص باشد، زیرا به مقامات اجازه می‌دهد، تا ببینند واقعاً چقدر بیماری شیوع دارد. همچنین راه خوبی برای ردیابی انتقال به انواع جدید است. این محققان خاطرنشان می کنند که هزینه این روش بسیار کمتر از روش‌های آزمایش معمولی است.

منبع : ایسنا