خبر فردا

در لحظه باخبر شوید

دانشمندان هشدار دادند: دنیا به دلیل سدسازی بیش از حد در خطر است

دانشمندان بر این باورند که میزان مواد رسوبی حمل شده توسط رودخانه ها در طول جریان و محل رسوب این مواد برای حفظ محیط زیست اهمیت زیادی دارد و برای زندگی انسان نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.

تیمی از پژوهشگران دانشگاه دارتموث تأکید کردند که این کارکرد اصلی رودها به سبب تغییرات بی سابقه ای که انسان در چرخه انتقال مواد رسوبی از طریق رودها در چهل سال اخیر ایجاد کرده در معرض خطر است.

در چارچوب مطالعه منتشر شده در مجله علمی آمریکایی «ساینس»، محققان با بررسی تغییرات میزان مواد رسوبی منتقل شده به اقیانوس ها توسط 414 رودخانه از بزرگترین رودخانه های جهان را در بازه زمانی 1984 تا 2020، دریافتند که مقدار مواد رسوبی حمل شده توسط رودخانه ها معمولاً توسط عوامل طبیعی تعیین می شود، اما اثرات فعالیت های انسانی بر این عوامل طبیعی غلبه کرده و حتی از تأثیر تغییرات آب و هوایی نیز فراتر رفته است.

این مطالعه همچنین نشان داد که ساخت سدها در طول قرن بیستم در نیمکره شمالی، که شامل آمریکای شمالی، اروپا، اوراسیا و آسیا می شود، میزان مواد رسوبی حمل شده توسط رودخانه ها به اقیانوس ها را در مقایسه با دوره قبل از این ساخت و سازها تا 49 درصد کاهش داده است.

منبع : شفقنا