خبر فردا

در لحظه باخبر شوید

دقیقه ۹۰؛ قهرمان لیگ عوض شد!

در لیگ برتر اتفاق های دراماتیک کم رخ نداده و بارها اتفاق افتاده که در دقیقه و ثانیه‌های پایانی تکلیف تیم قهرمان تغییر کرده است.منبع : خبرآنلاین