خبر فردا

در لحظه باخبر شوید

گفت و نگفت های رئیسی در گفت و گوی تلویزیونی

کانال مجمع فرهنگیان ایران اسلامی ، سخنان دوشنبه شب رئیسی در گفت و گوی زنده تلویزیونی را نقد کرد. منبع : خبرآنلاین