خبر فردا

در لحظه باخبر شوید

حدنصاب لازم ۹۰ امضاست / امضای ۳۵ نماینده مجلس پای درخواست رفراندوم درباره شیوه پرداخت یارانه

ایلنا نوشت: عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، گفت: بحث تغییر نظام پرداخت یارانه باید انجام شود اما معتقدم که این تغییر باید از طریق رفراندوم و نظرسنجی از مردم صورت گیرد. منبع : خبرآنلاین