خبر فردا

در لحظه باخبر شوید

با حکم زاکانی / پسر معاون رئیسی، شهردار منطقه ۹ تهران شد

اعتمادآنلاین نوشت : شهردار تهران، طی حکمی محمدرحیم مرتضوی را به عنوان شهردار منطقه ۹ پایتخت منصوب کرد. منبع : خبرآنلاین