خبر فردا

در لحظه باخبر شوید

روزنامه جوان: انجمن اسلامی یک دانشگاه می خواست مسابقه ورزشی مختلط بین پسران و دختران برگزار کند

روزنامه جوان نوشت:انجمنی که پسوند «اسلامی» را یدک می‌کشد، از اینکه نیروهای حراست یکی از دانشکده‌های دانشگاه تهران مانع اختلاط دختر و پسر در زمین ورزشی شده‌اند، این اقدام را «نادیده گرفتن حقوق شهروندی دانشجویان و عدم حفظ شأن» آن‌ها توصیف کرده است! منبع : خبرآنلاین