خبر فردا

در لحظه باخبر شوید

بعد از ۳۸ سال دوباره یک وزنه‌بردار پناهنده شد؟

آخرین بار سال ۱۹۸۴ چند وزنه‌بردار ایران پناهنده شدند.منبع : خبرآنلاین