خبر فردا

در لحظه باخبر شوید

فعال سیاسی : دولت با حذف ارز ترجیحی و واردات خودرو، دنبال رفع کسری بودجه و درآمد بیشتر است

داوری ، حذف ارز ترجیحی و واردات خودرو را خوب اما شرایط اقتصادی برای اجرای آنها را نامناسب دانست. منبع : خبرآنلاین