خبر فردا

در لحظه باخبر شوید

نماینده مجلس :مردم اقناع نشدند ، آستانه تحمل شان پایین آمد / شوک به جامعه وارد شد

ایسکا نیوز نوشت: ساعدی ، نماینده دشت آزادگان در مجلس گفت: متأسفانه ،کار روانشناسانه و جامعه شناسانه در اجرای طرح حذف ارز ترجیحی مغفول ماند منبع : خبرآنلاین