خبر فردا

در لحظه باخبر شوید

یاشار سلطانی : چرا جراحی اقتصادی را از شکم مردم بی‌دفاع آغاز کردید؟

فعال رسانه ای ، آغاز جراحی اقتصادی از «شکم مردم بی‌دفاع» را مورد انتقاد قرار داد. منبع : خبرآنلاین