خبر فردا

در لحظه باخبر شوید

هشدار نماینده مجلس : وزیر صمت اگر این توهین خودرویی به مردم را اصلاح نکند قطعا منتظر استیضاح باشد

رشیدی کوچی از دوشرط وزارت صمت برای واردات خودرو انتقاد تندی کرد. منبع : خبرآنلاین