خبر فردا

در لحظه باخبر شوید

انتقاد نماینده بهارستان از «دهن کجی مدیران سایپا و ایران خودرو به مجلس » : جلسه کمیسیون نیامدند

فارس نوشت: حدادی ،عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس گفت : کاملا مشخص است که این دو خودرو ساز هیچ نقشه راهی برای ارتقای کیفیت خودروها ندارند… باید هر چه زودتر خودروهای با کیفیت به کشور وارد شده تا هم کیفیت خودروها بالا رود و هم از جان مردم محافظت شود. منبع : خبرآنلاین