خبر فردا

در لحظه باخبر شوید

واکنش علی مطهری به «جراحی بزرگ» ، اعتراضات و گرانی های اخیر

مطهری، فعال سیاسی به حذف ارز ترجیحی واکنش نشان داد منبع : خبرآنلاین