خبر فردا

در لحظه باخبر شوید

آخرین وضعیت بررسی طرح صیانت در شورای عالی فضای مجازی/ نماینده مجلس : فعالیت و جلسات کمیسیون ویژه ، وجاهت قانونی ندارد

منیبان نوشت: نوری قزلجه می گوید: بر اساس رای ماخوذه از نمایندگان در جلسه غیرعلنی برای بازگشت طرح صیانت به صحن، ادامه فعالیت کمیسیون ویژه وجاهت قانونی ندارد. منبع : خبرآنلاین