خبر فردا

در لحظه باخبر شوید

واکنش کلامی و عملی رئیسی به پیشنهاد توفانی احمد توکلی

آفتاب نیوز ، از گفت و گوی احمد توکلی با رئیسی درباره راهکاری پیشنهادی خبر داد. منبع : خبرآنلاین