خبر فردا

در لحظه باخبر شوید

یک ایرانی عوض کمیسیون فدراسیون جهانی شد

نخستین ایرانی در رشته اسکواش کرسی جهانی دریافت کرد و عضو اصلی کمیسیون جوانان فدراسیون جهانی اسکواش شد.منبع : خبرآنلاین