خبر فردا

در لحظه باخبر شوید

توضیح سخنگوی هیات رئیسه مجلس درباره «طرح استفاده بهینه از اشیاء باستانی و گنج‌ها»

فارس نوشت: موسوی درباره آخرین وضعیت طرح استفاده بهینه از اشیاء باستانی و گنج‌ها در مجلس و محتوا آن توضیح داد منبع : خبرآنلاین