تگ ها

  • قیمت نفت در معاملات روز دوشنبه بازار آسیا تحت تاثیر حوادث امنیتی اخیر در خاورمیانه، صعود کرد.

    |