بی رحم ترین و خطرناک ترین عنکبوت دنیا را بشناسید/ عکس

عنکبوت شکارچی گلسنگ برای شکار طعمه خود تار نمی تند، بلکه در میان خزه ها و گلسنگ ها کمین کرده و زمانی که طعمه در فاصله مناسب قرار گرفت، به آن حمله می کند.

عنکبوت شکارچی گلسنگ (Lichen Huntsman Spider)  با نام علمی Heteropoda boiei به نام عنکبوت گلسنگ نیز شناخته می شود و به سرده Heteropoda در خانواده Sparassidae تعلق دارد. این نوعی  عنکبوت  شکارچی است که در آسیا و استرالیا یافت می شود. این عنکبوت ها می توانند از نظر رنگ متفاوت باشند و ترکیب های رنگی مختلفی از آنها وجود دارد.

عنکبوت شکارچی گلسنگ

 

عنکبوت شکارچی گلسنگ برای شکار طعمه خود تار نمی تند، بلکه در میان خزه ها و گلسنگ ها کمین کرده و زمانی که طعمه در فاصله مناسب قرار گرفت، به آن حمله می کند. به واسطه ترکیب رنگ خود، آنها می توانند بین خزه ها و گلسنگ ها استتار کنند.

رژیم غذایی آنها بیشتر از حشرات و سایر بی مهرگان و گاهی اوقات مارمولک های کوچک تشکیل شده است. عنکبوت شکارچی گلسنگ اغلب در شکاف پوست درختان زندگی می کند. آنها می توانند بسیار سریع حرکت کنند و اغلب از پرش فنری در حین دویدن استفاده می کنند. این عنکبوت ها می توانند روی دیوارها و حتی سقف راه بروند.

 

عنکبوت شکارچی گلسنگ

 
 

در صورتی که یک عنکبوت شکارچی گلسنگ را بردارید، احتمال این که واکنش چسبیدن را از خود نشان دهد، زیاد است که جدا کردن حیوان از طریق تکان دادن را دشوار کرده و احتمال گاز گرفته شدن توسط آن را افزایش می دهد.

عنکبوت های ماده مدافعان سرسختی از کیسه های تخم و فرزندان خود هستند. در صورتی که تحریک شوند، آنها یک نمایش هشدار دهنده را به اجرا می گذارند. اگر هشدارها نادیده گرفته شوند، احتمال حمله و گاز گرفتن  عنکبوت  وجود دارد.

عنکبوت شکارچی گلسنگ

عنکبوت شکارچی گلسنگ

عنکبوت شکارچی گلسنگ

عنکبوت شکارچی گلسنگ

عنکبوت شکارچی گلسنگ

عنکبوت شکارچی گلسنگ

عنکبوت شکارچی گلسنگ

عنکبوت شکارچی گلسنگ

 
منبع: عصر ایران
ارسال به دیگران :

نظر شما

تازه