عکسی از میدان نقش جهان اصفهان، ۱۰۰ سال قبل

۱۰۰ سال قبل میدان نقش جهان اصفهان این شکلی بود.

تصویر زیر مربوط به میدان نقش جهان اصفهان در سال ۱۳۰۴ است.

عکسی از میدان نقش جهان اصفهان، ۱۰۰ سال قبل

منبع: فرادید
ارسال به دیگران :

نظر شما

تازه