نتایج نهایی چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری/ انتخابات به مرحله دوم کشیده شد

محسن اسلامی سخنگوی وزارت کشور، دقایقی پیش گزارش نهایی از نتایج شمارش آرای مأخوذه از چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری را در جمع خبرنگاران حاضر در ستاد انتخابات کشور اعلام کرد.

نتایج نهایی اعلام رسمی شمارش آرا: محسن اسلامی سخنگوی وزارت کشور، دقایقی پیش گزارش نهایی از نتایج شمارش آرای مأخوذه از چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری را در جمع خبرنگاران حاضر در ستاد انتخابات کشور اعلام کرد.

۵۸ هزار و ۶۴۰ شعبه در ۴۸۲ شهرستان شمارش شده که تعداد ۲۴ میلیون و ۵۳۵ هزار و ۱۸۵ رای اخذ شده است.

تعداد آرای مأخوذه: ۲۴۵۳۵۱۸۵ رأی

مسعود پزشکیان: ۱۰۴۱۵۹۹۱ رأی

سعید جلیلی: ۹۴۷۳۲۹۸ رأی

محمدباقر قالیباف: ۳۳۸۳۳۴۰ رأی

مصطفی پور محمدی: ۲۰۶۳۹۷ رأی

این آرا برای شورای نگهبان فرستاده می‌شود و هیچ گونه از نامزدها نتوانستند اکثریت آرا را به دست بیاورند و نفر اول و دوم به عنوان بالاترین آمار به شورای نگهبان معرفی می‌شوند و بر اساس قانون جمعه بعدی زمان برگزاری مرحله دوم تعیین می‌شود. یعنی ۱۵ تیر ماه که البته بعد از تایید صحت انتخابات از شورای نگهبان صورت خواهد گرفت.

با اعلام وزارت کشور مجدد تبلیغات بر اساس جدول زمان بندی پیش بینی شده اطلاع رسانی خواهد شد. تمامی تمهیدات در انتخابات مرحله دوم انجام شده و تعرفه‌های لازم چاپ شده و آماده ارسال است و از فردا صورت خواهد گرفت. با کمک رسانه‌ها و مردم شریف انتخابات با شکوهی داشته باشیم.

آمار مشارکت ۴۰ درصد بوده است.

 

نتایج نهایی چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری / انتخابات به مرحله دوم کشیده شد

 

نتایج هشتمین اعلام رسمی شمارش آرا: از تعداد 47 هزار و 604 شعبه شمارش و تجمیع شده که شامل کل آرا اعم از صحیح و باطله ۱۹ میلیون و ۶۹ هزار و ۷۱۳ تعرفه شمرده شده است که مسعود پزشکیان حائز ۸ میلیون و ۳۰۲ هزار و۵۷۷ رای، سعید جلیلی ۷ میلیون و ۱۸۹هزار و ۷۵۶رای، محمدباقر قالیباف ۲ میلیون و ۶۷۶هزار و ۵۱۲رای و مصطفی پورمحمدی ۱۵۸ هزار و ۳۱۴رای شدند.

تعداد شهرستان‌های کل کشور ۴۸۲ شهرستان است و تعداد شهرستان‌های شمارش شده ۴۴۲ مورد است.

گفتنی است، شمارش آراء در دیگر حوزه‌های انتخابیه ادامه دارد و تا این لحظه و با توجه به میزان آراء اعلام‌شده از سوی ستاد انتخابات کشور، هیچ‌یک از نامزدها نتوانسته‌اند آرای لازم را کسب کنند.

رقابت میان آقایان پزشکیان، جلیلی و سپس قالیباف در جریان است و احتمال کشیده شدن انتخابات به دور دوم بسیار زیاد است.

آمار لحظه ای نتایج رسمی انتخابات ریاست جمهوری

 

نتایج هفتمین اعلام رسمی شمارش آرا: از تعداد ۳۷ هزار و ۲۴ شعبه شمارش و تجمیع شده که شامل کل آرا اعم از صحیح و باطله ۱۴ میلیون ۷۰ هزار و ۴۶۲ تعرفه شمرده شده است که مسعود پزشکیان حائز ۵ میلیون و ۹۵۵ هزار ۷۸۱ رأی، سعید جلیلی ۵ میلیون و ۵۶۰ هزار و ۳۲۱ رأی، محمدباقر قالیباف ۱ میلیون و ۸۹۱ هزار و ۳۸۵ رأی و مصطفی پورمحمدی ۱۱۱ هزار و ۹۶۷ رأی شدند.

وی یادآور شد: آمار اعلام شده در مجموع شامل نتایج ۴۰۸ شهرستان از تعداد کل ۴۸۲ شهرستان است.

 

آمار لحظه ای نتایج رسمی انتخابات ریاست جمهوری

 

نتایج ششمین اعلام رسمی شمارش آرا: از تعداد ۳۲ هزار و ۲۴۴ شعبه شمارش و تجمیع شده که شامل کل آرا اعم از صحیح و باطله ۱۲ میلیون ۵۸ هزار و ۸۴۳ تعرفه شمرده شده است که مسعود پزشکیان حائز ۵ میلیون و ۳۵۴ رأی، سعید جلیلی ۴ میلیون و ۸۷۵ هزار و ۲۶۹ رأی، محمدباقر قالیباف ۱ میلیون و ۶۲۰ هزار و ۶۲۸ رأی و مصطفی پورمحمدی ۹۵ هزار و ۱۷۲ رأی شدند.

وی یادآور شد: آمار اعلام شده در مجموع شامل نتایج ۳۷۵ شهرستان از تعداد کل ۴۸۲ شهرستان است.

آمار لحظه ای نتایج رسمی انتخابات ریاست جمهوری

 

نتایج پنجمین اعلام رسمی شمارش آرا: از تعداد ۲۷ هزار و ۹۳۸ شعبه شمارش و تجمیع شده که شامل کل آرا اعم از صحیح و باطله ۱۰ میلیون ۳۶۶ هزار و ۴۱۰ تعرفه شمرده شده است که سعید جلیلی حائز ۴ میلیون و ۲۶۶ هزار و ۳۸۶ رأی، مسعود پزشکیان ۴ میلیون و ۲۴۴ هزار و ۸۱۵ رأی، محمدباقر قالیباف ۱ میلیون و ۳۸۵ هزار و ۸۳ رأی و مصطفی پورمحمدی ۸۰ هزار و ۵۰۶ رأی شدند.

وی یادآور شد: آمار اعلام شده در مجموع شامل نتایج ۳۴۳ شهرستان از تعداد کل ۴۸۲ شهرستان است.

آمار لحظه ای نتایج رسمی انتخابات ریاست جمهوری

 

نتایج چهارمین اعلام رسمی شمارش آرا: از تعداد ۲۳ هزار و ۶۶ شعبه شمارش و تجمیع شده که شامل کل آرا اعم از صحیح و باطله ۸ میلیون ۳۸۹ هزار و ۳۴۱ تعرفه شمرده شده است که سعید جلیلی حائز ۳ میلیون و ۵۰۵ هزار و ۱۹۱ رأی، مسعود پزشکیان حائز ۳ میلیون و ۳۸۹ هزار و ۱۹۱ رأی، محمدباقر قالیباف ۱ میلیون و ۱۱۶ هزار و ۶۵۹ رأی و مصطفی پورمحمدی ۶۲ هزار و ۳۱۰ رأی شدند.

وی یادآور شد: آمار اعلام شده در مجموع شامل نتایج ۳۰۰ شهرستان از تعداد کل ۴۸۲ شهرستان است.

آمار لحظه ای نتایج رسمی انتخابات ریاست جمهوری

 

نتایج سومین اعلام رسمی شمارش آرا:  محسن اسلامی با حضور در جمع خبرنگاران حاضر در ستاد انتخابات کشور، اظهار کرد: از تعداد ۱۷ هزار و ۳۸ شعبه شمارش و تجمیع شده که شامل کل آرا اعم از صحیح و باطله ۵ میلیون ۸۵۲ هزار و ۸۰۵ تعرفه شمرده شده است که مسعود پزشکیان حائز ۲ میلیون و ۴۱۰ هزار و ۷۶۰ رأی، سعید جلیلی ۲ میلیون و ۴۰۸ هزار و ۷۹ رأی، محمدباقر قالیباف ۷۸۰ هزار و ۲۰۲ رأی و مصطفی پورمحمدی ۴۰ هزار ۴۲۸ رأی شدند.

آمار لحظه ای نتایج رسمی انتخابات ریاست جمهوری

 

نتایج دومین اعلام رسمی شمارش آرا: محسن اسلامی با حضور در جمع خبرنگاران حاضر در ستاد انتخابات کشور، اظهار کرد: از تعداد ۱۱ هزار و ۴۲۵ شعبه شمارش و تجمیع‌شده که شامل کل آراء اعم از صحیح و باطله می‌شود، ۳ میلیون و ۸۸۹ هزار و ۲۴۸ تعرفه شمرده شده است که، مسعود پزشکیان حائز ۱ میلیون و ۵۹۵ هزار و ۳۴۵ رأی، سعید جلیلی با ۱ میلیون و ۵۹۴ هزار و ۸۶۸ رأی، محمدباقر قالیباف با ۵۴۴ هزار و ۱۴۴ رأی و مصطفی پورمحمدی ۲۵ هزار و ۵۳۸ رأی شدند.

آمار لحظه ای نتایج رسمی انتخابات ریاست جمهوری

نتایج اولین اعلام رسمی شمارش آرا: تعداد کل شعب در کشور ۵۸ هزار و ۶۴۰ است. ۷۰۰۳ شعبه تا کنون شمارش و تجمیع شده است. تعداد شهرستان‌های کل کشور ۴۸۲ شهرستان است و تعداد شهرستان‌های شمارش شده ۱۱۶ مورد است.

تعداد آرای مأخوذه صحیح و باطله در مجموع ۲ میلیون و ۳۷۲ هزار و ۸۶۶ رأی است. میزان آرای مأخوذه به ترتیب مسعود پزشکیان با ۹۷۳۰۵۲، سعید جلیلی با ۹۶۳۶۱۵ رأی و محمدباقر قالیباف ۳۴۱۰۵۶ رأی و مصطفی پور محمدی ۱۵۶۲۶ رأی است.

اعلام نتایج اولیه چهاردهمین انتخابات ریاست جمهوری

 
 
منبع: عصر ایران
ارسال به دیگران :

نظر شما

تازه